המכון למצוות התלויות בארץ הוא גוף הנותן מענה בנושאי הלכה בעניני המצוות התלויות בארץ, ובענייני כשרות המזון בהלכה, וכן נותן אפשרות לעשות מנוי לבית המעשר
 • המכון למצוות התלויות בארץ
 • כתובת: רבי עקיבא 4-16, אלעד, ישראל
 • אתר: https://hamachon.co.il/he/
 • טלפון: 03-9030891

לתרומה חברותא לשמיטה שותפים לקדושת השביעית האני מאמין והחזון שלנו מטרת הפרויקט היא להביא את דבר השמיטה לכל חקלאי ברחבי הארץ ולגרום ליותר ויותר חקלאים לקבל עליהם שמירת שמיטה כהלכתה. ואכן בחודשים האחרונים בלבד קיבלו על עצמם מעל 200 חקלאים שלא שמרו בעבר שמיטה, להשבית את שדותיהם ולקיים את המצווה בצורתה המקורית על פי הוראות […]

 • חברותא לשמיטה
 • אתר: https://shmita.net/
 • טלפון: 08-9380106

המכון למצוות התלויות בארץ הוא גוף הנותן מענה בנושאי הלכה בעניני המצוות התלויות בארץ, ובענייני כשרות המזון בהלכה, וכן נותן אפשרות לעשות מנוי לבית המעשר

 • המכון למצוות התלויות בארץ
 • כתובת: רבי עקיבא 4-16, אלעד, ישראל
 • אתר: https://hamachon.co.il/he/
 • טלפון: 03-9030891