אינדקס עסקים

מערכות להתרמה וגיוס כספים

יעד 1

  • אתר: https://yaad1.com/

קשר | קהילות

  • אתר: https://kesherhk.info/Kehilot.aspx
  • מייל: kesher.news@gmail.com

נדרים פלוס

  • אתר: https://www.matara.pro/nedarimplus/
  • מייל: a037630543@gmail.comלתמיכה
  • טלפון: 03-7630543